Leaders

Sagar Sojitra

Founder

Nishant Koladiya

Civil Engineer & Entrepreneur

Jay Naria

Entrepreneur & Social Worker

Ruchit Vekariya

Civil Engineer

Dhaval Sojitra

Entrepreneur

Mayur Sojitra

Software Engineer

Divyesh Satani

Co-Founder